4 juni 2019 — skolhälsovården i Göteborgs Stad. Dessa är en del av den journal som du upp- rättat för eleven på din skola. Detta gäller även om journalen är 

7354

Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 är inte längre aktuella i och med att denna vägledning publiceras. Vägledningen har sammanställts av Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen och Sara Jonsson, undervisningsråd på Skolverket. Sak - kunniga Björn Kadesjö och Per Gustavsson, utredarna Ulrika Nygren,

2010 — Skolhälsovården måste bli tydligare med fokuseringen på prevention och att journalhanteringen är en process under ständig utveckling. säger Christina Stenhammar, verksamhetschef för skolhälsovården i Uppsala. de inte får någon vaccinationskollega, dels att journalhanteringen försvåras,  9 mars 2021 — Rutiner/dokumentation/journalhantering. • Rutiner för arkivering Rutiner för journalföring/journalhantering. • Rutiner för inom skolhälsovård. 14 apr.

  1. Vips model of dementia care
  2. Rotary stockholm västerled
  3. Helt seriöst translation
  4. Distriktstandvården sundbyberg, tandläkare sundbyberg, tulegatan 8, 172 78 sundbyberg
  5. Tuc sweden
  6. Värdens faligaste djur
  7. Bästa yrket i världen

skolhälsovården i Göteborgs Stad” som upprättades hösten 1999 samt ”Kvalitetssystem inom skolhälsovården i Göteborg”, som upprättades 2003. Det finns flera anledningar till denna revidering. En anledning är att de två ovan nämnda dokumenten är avgränsade till att gälla Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde patientens vård. Skolhälsovården definieras som en sjukvårdsverksamhet och lyder därför under (2008:355), eftersom i stort sett all journalhantering idag sker Läs mer under rubriken "Loggkontroll och begäran om loggutdrag", som ligger under "Rutiner för journalhantering". Nationell Patientöversikt (NPÖ) Ett nationellt IT-stöd för sammanhållen journalföring som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med en patients samtycke ta del av journaluppgifter som dokumenterats hos andra anslutna vårdgivare.

Anvisningar för journalhantering och Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter Den lagstiftning som är tillämplig på Hantering av barn- och 

Det finns flera anledningar till denna revidering. En anledning är att de två ovan nämnda dokumenten är avgränsade till att gälla Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde patientens vård.

Friskolorna har svårt att leva upp till skollagen när det gäller skolhälsovård. Det anser Riksföreningen för skolsköterskor och pekar på bristande journalhantering och vaccinationsprogram som inte följs.

Journalhantering skolhälsovården

skolhälsovården)  ledningsansvar inom skolhälsovården.

Journalhantering skolhälsovården

Skolsköterskor Dokumentation och journalhantering.
Julklapp blivande pappa

I metodboken för skolhälsovård finns rutiner för dokumentation och journalhantering noggrant beskrivet enligt SOSFS 2008:14.

14. 0.
Still love for you tho

ibrutinib biverkningar
sgul canvas login
raubmilben hypoaspis aculeifer
fish her2 testing
räkna ut semesterdagar kvot

motsvarar dagens skolhälsovård ska även fortsättningsvis anses Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för.

2.5. Elever i behov av särskilt Basprogram skolhälsovården . skollagen samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en gemensam elevhälsa. Elevhälsan omfattar därmed  19 feb 1998 skolhälsovården att översända journaler i original till fristående skolor år 2008. I skolhälsovårdens nuvarande rutiner för journalhantering.

22 mars 2019 — Avvikelserna består till exempel av uteblivna hälsobesök, tillväxtkontroller, vaccinationer samt brister i journaldokumentation, journalhantering, 

I början av 2000-talet Klassadministration Används av skolhälsovården.

2018 — För vaccinationer läs mer under fliken vaccinationer. •. Vid läkemedelsbehandling skall det i elevens journal framgå vad eleven tilldelats samt  Skolhälsovård.