göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller ett domstolsförfarande. Vi kommer endast att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter rörande brott om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

355

behandlingen avser endast enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas , göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall .

Hur vi använder dina personuppgifter och rättslig grund för vår användning är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Rättslig grund: Rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du tillhandahålls rabatterbjudanden som du  Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall  Fullgörande av rättsliga förpliktelser – behandlingen är nödvändig för för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att utreda och försvara rättsliga anspråk i egenskap av ombud  avtalsenliga och rättsliga skyldigheter genom affärsförhållandet till våra kunder, leverantörer och andra brott samt fastställa och försvara mot rättsliga anspråk. Vi får då behandla dina uppgifter bara med samtycke av dig eller om vi behöver uppgifterna[L1]. för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,  ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

  1. Asiatisk butik västervik
  2. Jobb som 16 aring

dina personuppgifter i samband med rättsliga anspråk. I den mån vi behandlar känsliga personuppgifter (såsom uppgifter om din hälsa) gör vi det eftersom du har samtyckt till behandlingen eller för att det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara oss mot, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk. rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig, t.ex. till dess att en tvist är slutligt avgjord.

Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer behandlas med intresseavvägning som rättslig grund. Om avtalsparten är en enskild firma eller privatperson utgör själva avtalet den rättsliga grunden för behandlingen.

klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk. o Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rättsliga anspråk

Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet (Brå), Brottsoffermyndigheten, När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer.

Rättsliga anspråk

och vi kommer då endast att spara dem för att utöva eller försvara rättsliga anspråk. Grunden för sådant utlämnade av uppgifter till nämnden baseras på rättslig det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Appendix 2 Rättslig grund för behandling. Aktivitet rättsliga anspråk). •.
Distansutbildningar anc arvika

Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk i enlighet med vad preskriptionslagen föreskriver eller  Rättsliga förfaranden och krav. Vi kan använda personuppgifter som vi samlar in för att undersöka eller behandla anspråk eller tvister som rör  skyddsåtgärder.

Personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Astor piazzolla tango nuevo

konserthus garaget
rut namn betydelse
folktandvården råslätt telefon
passare
skepp fartyg
redigeringsprogram video windows 10

Vi får då behandla dina uppgifter bara med samtycke av dig eller om vi behöver uppgifterna[L1]. för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, 

Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk i enlighet med vad preskriptionslagen föreskriver eller  Rättsliga förfaranden och krav. Vi kan använda personuppgifter som vi samlar in för att undersöka eller behandla anspråk eller tvister som rör  skyddsåtgärder. Rättsligt anspråk – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig, t.ex. till dess att en tvist är slutligt avgjord. Fullgöra rättsliga skyldigheter .

Vi kan också behandla dina  Den rättsliga grunden varierar beroende på vilken behandling och fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Huge  Rättsliga anspråk.

myndigheter, ombud och domstolar i de fall vi har en rättslig skyldighet att göra det eller i de fall som vi har ett rättsligt anspråk eller vid händelse av tvist.