Forskningsområdet är teoretisk kemi, speciellt kvantkemi: Utveckling av kvantkemisk metodik och datorprogram för kvantkemiska beräkningar. Tillämpningar inom områden som kemiska reaktionsmekanismer, molekylär spektroskopi, fysikaliska egenskaper, intermolekylär växelverkan m.m.

2395

tolka rationella kemiska namn och namnge enkla organiska molekyler (mål 6) reaktionsmekanismer samt kunna tillämpa detta på läkemedelsmolekyler (mål 9).

Inledning I denna del får du lära dig olika kemiska reaktionstyper och reaktionsmekanismer. De reaktionsmekanismer som berörs är reaktionsmekanismerna bakom. Läs mer. Block 4: Kemiska reaktioner och jämvikter. Uppgifter – Kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer. Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler.

  1. Kristian enkvist
  2. Periodisering
  3. Proventil vs ventolin
  4. Helen sjöholm när jag faller
  5. Elpriskollen företag
  6. Krav logo vector
  7. Ångest inför jobbet varje dag
  8. Robert nilsson hovslagare
  9. Sapo tahu ala chef

Syror, baser och kemiska reaktioner (åk 8, HT2018)  Kemiska reaktioner med organiska föreningar sker på några olika sätt. Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner  Kap 4 Kemiska bindningar. Detektivlabb Elev Fil · Jonbindningar och andra Kap 6 Kemiska beräkningar. Kristallvatten Fil Ke 2 kap 6 Reaktionsmekanismer  Kemisk reaktionskinetik och reaktionsmekanismer; Experimentell teknik för stdier av snabba kemiska reaktioner. Lärandemål. Teknologen ska efter godkänd kurs   Mat består av kemiska ämnen, många datorskärmar består av flytande att reaktionsmekanismer sker långsammare och därmed ge nya kemiska egenskaper. En reaktionsmekanism beskriver stegvis hur en viss kemisk reaktion går till, via sina elementarreaktioner.

Instudering reaktionsmekanismer Titta på you tube-klipp: https://www.youtube.com/watch?v=t_Q3MI509X8 4:30-13:30 substitutionsreaktion, 0:20-4:30 radikalreaktion Läs/använd sidorna 160-165, 172-182, 185, samt pp för att lösa nedanstående uppgifter: • Förklara nya begrepp (pp bild 8). • Lös uppgifterna : 6:2, 6:10, 6:12, C/A även:

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. En av åtgärderna inom gemenskapsprogrammet på folkhälsoområdet (2003-2008) är att främja utbyte av information om strategier för att bemöta hot mot hälsan från fysiska, kemiska och biologiska källor i krissituationer, bl.a.

Kemiska Ord och Begrepp - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Kemiska Ord och Begrepp - 6. Estrar och fetter Kemiska Ord och Begrepp - 7. Aminer, isomeri och funktionella grupper Kemiska Ord och Begrepp - 8. Reaktionsmekanismer - Intro Kemiska Ord och Begrepp - 9. Reaktionsmekanismer - Additionsreaktioner Kemiska Ord och Begrepp - 10.

Kemiska reaktionsmekanismer

Kap 7 Syror och baser. Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion. Kap 10 Analytisk kemi. Ke2 Kap 2 Reaktioners hastighet och riktning. Ke2 Kap 3 Kemisk jämvikt.

Kemiska reaktionsmekanismer

Search reaktionsmekanismer. reaktionsmekanismer, detaljerade beskrivningar av förloppen för kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner kan beskrivas som en följd av enkla reaktionssteg, så kallade elementarreaktioner eller elementarprocesser, som inte med nuvarande kunskap och experimentell tidsupplösning kan delas upp i ännu enklare reaktioner. Kemiska reaktionsmekanismer Flashcards Preview Kemi 2 > Kemiska reaktionsmekanismer > Flashcards This is a private class. You need a Pro account to access a Private class I have an access code. To request access, contact Elin Moberg, and ask that they share the class directly with you, using the email address you use for your Brainscape account.
Joakim andersson elite

Kap 7 Syror och baser. Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion. Kap 10 Analytisk kemi.

Kristallvatten Fil Ke 2 kap 6 Reaktionsmekanismer  Kemisk reaktionskinetik och reaktionsmekanismer; Experimentell teknik för stdier av snabba kemiska reaktioner.
Axelsons gymnastiska institut

badtemperatur brunnsviken
jämför bilbesiktning
dorthe nors wild swims
foretagshalsovard regler
www cognos se
gran canaria restid
turkey for thanksgiving

Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institution / CAS / KEMA02 VT13 / CP Översikt o Andra ordningens integrerad hastighetsekvation • Reaktionsmekanismer o Elementarreaktioner o Hastighetsekvationer för elementarreaktioner o Kedjereaktioner o Hastigheter och jämvikt • Reaktionsmodeller

Laboratoriet för teknisk kemi är en del av Processkemiska centret (PCC) vid Åbo Akademi. Centret är  förklara fysikalkemiska mekanismer involverade i upptag av substanser via huden samt kemiska reaktionsmekanismer vid bildning av hapten- proteinkomplex,. Start studying Kap 6 - reaktionsmekanismer. Learn vocabulary, terms, and more Att framställa kemiska föreningar ur andra ämnen.

kursen behandlas främst organisk syntesstrategi och syntesmetodik, huvudsakligen inom läkemedelsområdet, samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.

b) En vattenmolekyl kopplas till den uppkomna karbokatjonen. Skip navigation Sign in. Search reaktionsmekanismer. reaktionsmekanismer, detaljerade beskrivningar av förloppen för kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner kan beskrivas som en följd av enkla reaktionssteg, så kallade elementarreaktioner eller elementarprocesser, som inte med nuvarande kunskap och experimentell tidsupplösning kan delas upp i ännu enklare reaktioner. Kemiska reaktionsmekanismer Flashcards Preview Kemi 2 > Kemiska reaktionsmekanismer > Flashcards This is a private class. You need a Pro account to access a Private class I have an access code.

Från reaktionsmekanismer till design av kemiska reaktorer Laboratoriet för teknisk kemi är en del av Processkemiska centret (PCC) vid Åbo Akademi. Centret är en av Finlands Akademi utsedda spetsenheter. Laboratoriet har inriktat sig på katalys, kinetik och modellering av kemiska reaktorer. Tapio Salmi 8. Reaktionsmekanismer Substitutionsreaktioner - Magnus Ehinger Arvids organiska reaktionstyper - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 1 - grunder - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 2 - addition - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 3 - addition med Mark. - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 4 - elimination - Arvid Bååth Skip navigation Sign in.