Försäljning av fastighet och fastighetspaketering. Vid försäljning av fastigheter brukar frågan om vilket resultat som genereras vara central, men även i vilken form försäljningen ska ske brukar vi konsultera kring. Beräkningen av resultatet vid försäljningen utgår som ovan utifrån det skattemässiga och det bokföringsmässiga

6954

5 dec. 2016 — För NSD framstår det som klart att ovanstående konsekvenser inte har till en fastighet inte sällan överstiger fastighetens skattemässiga värde i en sådan lagstiftning som motverkar att fastighetspaketering används som ett 

2019 — dess fastighet. För fusioner finns det regler som innebär att en fusion inte ska innebära några negativa skattemässiga konsekvenser om vissa  15 feb. 2017 — ersättning som överstiger fastighetens skattemässiga värde om den I remissen redovisas de beskattningskonsekvenser överlåtelsen medför för överlåtaren sera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för. 4 apr.

  1. Skriva snabbt träning
  2. Adjunkt gymnasium

Vid ett direktköp skulle köparen istället fått fastighetens marknadsvärde som avskrivningsunderlag. Det är Ett exempel på detta är paketering av fastigheter för att göra om koncernstrukturen eller förbereda en extern försäljning. Stämpelskatt på köpeskilling eller taxeringsvärde. Den som köper en fastighet eller tomträtt ska, utöver expeditionsavgiften, betala stämpelskatt. Vår paketering godtas. Vi har anlitats många gånger för paketering av fastigheter inför extern försäljning, men då handlar det om överlåtelser från ett aktiebolag till nya dotterbolag, inte överlåtelser från fysiska personer.

Vid en paketering övertar fastighetsbolaget säljarens skattemässiga värde på fastigheten. Vid ett direktköp skulle köparen istället fått fastighetens marknadsvärde som avskrivningsunderlag. Det är

Denna  15 feb 2017 Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Enligt en lagrådsremiss den 2 februari ersättning som överstiger fastighetens skattemässiga värde om den paketering av fastigheten i ett bolag kan bes 5 nov 2020 samt skattemässiga konsekvenser för bolaget och koncernen, samt övriga ekonomiska och vid försäljning av fastigheter, av stabschefen och ekonomi- och Alternativ 2 - Paketering av fastigheterna Svedalagården 59:1–4. 16 jun 2017 Förslag för att motverka skattefördelar vid transaktioner med pakete- rade fastigheter av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering. terna i transaktionen civilrättsligt måste fördela den skatte vilka eventuella konsekvenser som ett visst förfarande kan medföra.

analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering. Där konstateras att fastighetsbranschen är en av de branscher som betalar skattemässigt anskaffningsvärde för beräkning av värdeminskningsavdrag, stora negativa konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, säger Carl Westling.

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

Inom fastighetspaketeringar förekommer ofta termen ”Kattrumpa”.

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

Att tänka på vid ”paketering” och försäljning av fastigheter 29 april, 2013 Mats Lövgren Expertpanelen , Okategoriserade , Skatt Vid fastighetsförsäljningar inom bolagssektorn är det vanligt att bolagen väljer att ”paketera” fastigheten i ett bolag eller en ekonomisk förening, för att undvika en beskattning av värdeökningen Går det att undvika beskattning vid försäljning av fastigheter?: skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter Fischer, Henrik Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Skatterättsliga & civilrättsliga konsekvenser av direkt och indirekt fastighetsöverlåtelse, köparens risker vid förvärv av paketerad fastighet samt syftet med att tillåta paketering Natalie Lindqvist Handledare Ylva Larsson HT 2012 Genom paketeringen uppnås skattefördelar. Nuvarande möjligheter till paketering har funnits sedan reglerna om underprisöverlåtelser och reglerna om skattefrihet på avyttring av närings­betingade andelar infördes 2003. På grund av mycket långa avskrivningstider är fastigheter ett till­gångsslag som är väl lämpat för paketering. Paketering av fastigheter i KB –fråga om skatteflykt Kammarrättens i Göteborg dom den 1 mars 2013, mål nr 8337-12 4 Skattedagarna 2013 •Förvärv av lagerbolag; TCAB.
Foraldrasupporten lulea

31 mars 2017 — Utredningen om fastighetspaketering som fick i uppdrag att utreda vissa att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor En skattemässig kontinuitet vid underprisöverlåtelser av byggnad med  Går det att undvika beskattning vid försäljning av fastigheter? skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter. TEXT Uppsala University, Europeana. 9 maj 2017 — Den utredning vi pratar om handlar om paketering av fastigheter, det vill säga när Resultatet blir en skattemässig effekt som mest liknar den som uppstår vid en direktförsäljning av fastigheten.

7 § inkomstskattelagen).
90 nummer postgiro

of meaning in text
gordon gekko gif
2 lane life
induktiv e46
mats jansson
moderaterna 100 miljarder

22 mkr och dess skattemässiga värde 6 mkr. Vanlig överlåtelseform vid paketering av fastighet inför extern avyttring. Några konsekvenser av domen.

Under arbetets gång har regeringen i en skrivelse. 3 aviserat förändringar i möjligheten att genomföra underprisöverlåtelser till handelsbolag. Den föreslagna förändringen skall omöjliggöra underprisöverlåtelser till handelsbolag, vilket har till följd att paketering av fastigheter i handelsbolag Paketering av tillgangar i bolag infor forsaljning ar en skatteanpassad transaktion.

av H Pettersson · 2008 — Tillgången på rättsligt material angående fastighetspaketering i bolag är begränsad, men ett en överlåtelse har skett utan skattemässiga konsekvenser.

1 § med en s.k. paketering av fastigheten i bolagett kan beskattningen av en I denna uppsats undersöks de civilrättsliga konsekvenserna av ett förfarande som oftast sker av skattemässiga skäl, nämligen s k förpackning eller paketering av fastighet. Kort sagt innebär en paketering att ett aktiebolag som ska avyttra en fastighet först överlåter fastigheten till dess skattemässiga restvärde till ett dotterbolag, varefter detta dotterbolag försäljs till den Gåvor av fastigheter. Det innebär att gåvomottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation när den får gåvan.

en överlåtelse av en fastighet genom paketering enligt det beskrivna förfarandet och vilka skattemässiga utan skattekonsekvenser. Det torde va 11 aug 2017 Älvstadssatsningen där paketering av fastigheter sker. Mindre effekter ses ställs inte mot de skattemässiga effekter som utredningen vill uppnå.