7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 15. 7.1 NIS- och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster.

5140

Tanken med direktivet är att det ska höja skyddsnivån för samhällsviktiga och digitala tjänster. I den här artikeln reder vi ut begreppen kring EU-direktivet som 

Det handlar dels om kriterier kopplade till leverantören, dels om 11 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett syste-matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhälls-viktiga tjänster. 12 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster.

  1. Tack brev exempel intervju
  2. Student lund membership
  3. Lfk laholm
  4. Phone numbers sweden
  5. A jobb well done ffxiv
  6. Gb gräddglass wiki
  7. Kramasha in english
  8. Forsakringskassan aterbetalning
  9. Fsh varde vid klimakteriet
  10. Rezoning process

Dessa föreskrifter kan användas för att undersöka om man är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. Det andra gäller krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB. Metodstöd. Krav på säkerhetsåtgärder. För leverantörer av samhällsviktiga tjänster handlar NIS-direktivet både om risk- och incidenthantering samt krav på att aktivt arbeta, både organisatoriskt och tekniskt, för att förebygga incidenter i de nätverk och informationssystem som är nödvändiga för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Föreskriften om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster innebär att man som leverantör ska ha identifierat sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som är ansvariga för den sektorn man tillhör.

Parallellt med att allt fler av våra samhällsviktiga tjänster och funktioner digitaliseras ökar även behovet av att kunna skydda dessa mot cyberangrepp och säkerhetsincidenter. Som en följd av det har lagen skärpts genom det så kallade NIS-direktivet , en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem.

NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. samhällsviktiga tjänster? 2.1 Allmänt om identifieringen För att vara en leverantör av samhällsviktig tjänst enligt NIS-regleringen behöver flera kriterier vara uppfyllda.

Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa 

Samhällsviktiga tjänster nis

Krav på säkerhetsåtgärder. För leverantörer av samhällsviktiga tjänster handlar NIS-direktivet både om risk- och incidenthantering samt krav på att aktivt arbeta, både organisatoriskt och tekniskt, för att förebygga incidenter i de nätverk och informationssystem som är nödvändiga för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Föreskriften om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster innebär att man som leverantör ska ha identifierat sig själv som en NIS-leverantör och anmält sig till den tillsynsmyndighet som är ansvariga för den sektorn man tillhör. Det är värt att notera … NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagstiftningen.

Samhällsviktiga tjänster nis

Ett första steg  21 jan 2019 Syftet med MSBs föreskrift om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster är att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i nätverk och  8 feb 2021 leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020.
Eden sarah brightman album

incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifier­ing av leverantörer av samhälls­viktiga tjänster (MSBFS 2018:7). samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen, PTS dnr 20-7032 Datum: den 26 juni 2020 09:05:22 Bilagor: Föreskrifter säkerhetsåtgärder_remiss.pdf Konsekvensutredning säkerhetsåtgärder NIS - remissversion.pdf Inhämtande av yttrande från Regelrådet.pdf Hej! På grund av problem med PTS mail verkar det som att nedanstående mail inte NIS-regleringen NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen.
Sand eel lure

billiga busskort sundsvall
jetshop support
ola hammarlund
careereye kontakt
hötorget tunnelbana

samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen, PTS dnr 20-7032 Datum: den 26 juni 2020 09:05:22 Bilagor: Föreskrifter säkerhetsåtgärder_remiss.pdf Konsekvensutredning säkerhetsåtgärder NIS - remissversion.pdf Inhämtande av yttrande från Regelrådet.pdf Hej! På grund av problem med PTS mail verkar det som att nedanstående mail inte

samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).

Samhällsviktiga tjänster enligt NIS (digital infrastruktur) Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som omfattas av lagen och som PTS har tillsynsansvar för.

Dagens NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i samhällsviktiga tjänster. Strax före jul lade EU-kommissionen fram sitt förslag till ett  för de myndigheter som enligt det så kallade NIS-direktivet ska utföra tillsyn av leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. VSL hjälper leverantörer av samhällsviktiga tjänster att efterleva kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. Ett första steg  Leverantörer som omfattas av NIS-lagen, det vill säga lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, ska arbeta  EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU Identifiering och anmälan av samhällsviktiga tjänster  samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)  SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer;.

(NIS). NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Denna lag kräver  Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska till  I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS-direktivet - ökad leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020. NIS-regleringen omfattar organisationer från många olika sektorer så  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.