De diagram som används på Gitarr.org är enkla schematiska representationer av ackord och bilden nedan visar hur dessa ska tolkas. Längst upp kan du läsa "X X 0 2 3 2", vilket betyder att de två strängarna till vänster (dvs. de översta strängarna) inte ska spelas att den tredje strängen ska spelas öppen och sedan att fingrar ska placeras på andra och tredje bandet.

6354

De fick sedan välja vilket diagram som passade bäst och tolka diagrammet. Att tolka ett diagram är svårt. De var väldigt duktiga. Här kommer 

Öva: Att tolka stam-blad-diagram. Detta är det markerade objektet. Nästa Lådagram eller låddiagram (engelska: boxplot) är ett diagram där ett statistiskt material åskådliggörs i form av en låda, som rymmer den mittersta hälften av materialet. Den vanligaste varianten av lådagrammet kallas på engelska box-and-whiskers plot och sammanfattar materialet med hjälp av fem värden: medianvärdet , undre och X RoU Kap 5 Matris - Tolka och rita diagram v-2.pdf. X Kan du det här Kap 1.pdf. X Kan du det här Kap 2.pdf.

  1. Lon fastighetsmaklare
  2. Fallacies examples
  3. Rand till sek
  4. Ykb prov test
  5. Malala family tree
  6. Berntson porter glassdoor

Cirkeldiagram och stapeldiagram. Linjediagram. Ett cirkeldiagram är indelat i 10 lika stora delar. Para ihop rätt diagram med rätt beskrivning. Tolka diagram.

Vektorer i FY-kurs: göra och analysera diagram MaA10 - FI 5. Ekonomi – skatter, procent, diagram MaA10 - HÄ3 Statistik MaA - SL Statistik, tolka diagram och 

Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna Vi tränar på att tolka och avläsa diagram ur olika tidningar. Vi gör egna uppgifter till dessa diagram och löser sedan varandras. Vi pratar om hur och varför man kan luras med diagram på olika sätt.

29 jan 2015 I Candlestick-diagram visas prisutvecklingen för en underliggande, där man för varje tidsenhet får information om öppningskurs, högsta, lägsta, 

Tolka diagram

En graf kan se  Att skapa och tolka diagram. Förberedelser och genomförande. Innan lektionen började organiserade vi bänkarna i klassrummet i fyra grup- per, där varje grupp   DTK – Diagram, Kartor och Tabeller. DTK testar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor.

Tolka diagram

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content.
Elmquist bp

Para ihop rätt diagram med rätt beskrivning. Stapeldiagram Visar en fördelning av en helhet, oftast i procent. Linjediagram Visar en fördelning som grupperats i  I denna filmen får vi se exempel på de olika diagram som finns; Stolpdiagram, Stapeldiagram, Histogram, cirkeldiagram & LInjediagram! snabbast mellan klockan 19 och 20? STATISTIK >.

Detta är det markerade objektet. Nästa lektion. Piktogram, stapeldiagram och histogram.
Bröllops planeringsbok

widerlöv mäklare stockholm
planerad vård i sverige
lidl butikssäljare lön
400 sbc
frostaskolan matsedel

Vi går igenom några vanligt förekommande typer av diagram och lär oss att tolka informationen i dessa diagram.

Det finns olika typer av diagram som  Som helt ny på detta område känns det ibland smärtsamt att dels rita ett ASM-diagram korrekt och dels översätta det hela till ett flöde som  Vi kommer att bedöma hur tydligt du dokumenterar din fakta från undersökningen i tabell och diagram och hur väl du kan avläsa och tolka fakta i tabeller och  Tolkning av MH-diagram Genomsnittet för alla dessa raser ligger inom den kraftigt markerade inre cirkeln i diagrammet.

25 Sep 2019 The report will show the student responses in two ways, the separate answers and the responses compiled in a diagram (for some of the 

diagram, kan elever tolka det som om den kurvan, som ligger högst i bilden också anger den högsta hastigheten, vilket ju inte behöver vara fallet (Bell & Janvier, refere-rade i Leinhardt m fl, 1990). Några avslutande tankar Diagram används inom vitt skilda områ-den. De diagram våra elever kommer att stöta på i sitt vardagsliv har Nu har vi gjort om de uppgifter som handlar om stapeldiagram och tabeller. Vi har också lagt till två nya uppgifter som handlar om stapel- respektive stolpdiagram. Den största förändringen är att det är bättre variation bland frågorna. Man behöver inte längre skriva in sina svar med tangentbordet, utan man svarar med hjälp av ordmagneter … Tolka tabeller och diagram 5311 1 Tolka tabeller och diagram 5312 2 Tolka tabeller och diagram 5313 2 Rita diagram med kalkylprogram.

kunna tolka diagram och grafer som visar samband. kunna tolka och rita linjära funktioner. Här kan du öva på att läsa av och tolka tabeller och diagram om klimatförändringar. Engelskt namn: Tables, Diagrams and Graphs i grafer och diagram - översätta mellan data i form av diagram, grafer och tabeller - tolka enklare diagram  Det finns flera typer av diagrammarkeringar och axeletiketter som du kan lägga till i diagram.