Specialkurs: Bolagsrätt Specialized Course: Company Law 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: JU375A Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2010-02-16 Ändrad: 2018-09-03 Institution Juridiska institutionen Ämne Juridik och rättsvetenskap Beslut Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2010-02-16. Reviderad 2011

5893

Särskild behörighet För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav krävs det att den studerande har avlagt godkända tentamina i civilrätt 1, 2, 3, och 4 samt i associationsrätt

Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna. I Sverige drivs de flesta näringsdrivande verksamheter som aktiebolag men vi har även kunskap om handelsbolag, enkla bolag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser. Associations_bolagsrätt_6_2019 Styrelsens lydnadsplikt: särskilt om målbolagsstyrelsens lydnadsplikt vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden Företag kan drivas i olika bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Varje bolagsform har sin reglering. Det är viktigt att du som företagare har klart för dig vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har. Presentation: Finansmarknadsrätt, bolagsrätt och rättsekonomi.

  1. Bästa skolan i borlänge
  2. Matlagningskurs barn lund

Begreppet bolagsrätt, eller associationsrätt som det också kallas, är ett brett område som innefattar bildande, styrning och avveckling av bolag. Det är alltså en av affärsjuridikens viktigaste grundpelare och påverkar företagens vardag i en mycket större utsträckning än vad man kanske först kan tro. Associations_bolagsrätt_10 Tolkning och tillämpning av Marknadsmissbruksförordningen under noteringsprocessen: särskilt i fråga om transaktioner utförda av personer i ledande ställning 2019. Associations_bolagsrätt_11 Styrelsens lojalitetsplikt vid offentliga uppköpserbjudanden 2019 Associations_bolagsrätt_3_2019 En kritisk studie av aktiebolagets prospektansvar: med särskilt fokus på möjligheten att lämna bindande skadelöshetsförbindelser i underwriting-avtal.

Välkommen till Bolagsrätt. Bolagsrätts affärsidé är att tillhandahålla specialiserade tjänster inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi säljer även lagerbolag och tillhandahåller tjänster inom snabbavveckling. Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar.

Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar. Datum Lokal Grupp Innehåll Läsanv.

Bolagsledningens skadeståndsansvar i dualistiskt organiserade europabolag. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2013. Keywords [sv]

Bolagsrätt su

Vi är ditt ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. Varmt välkomna till specialkursen i Bolagsrätt! Kallelser till de som är antagna till kursen kommer mailas ut vecka 2. Mer information gällande registreringen kommer att ges i kallelsen. När kallelse skickats ut kommer det annonseras under aktuellt, och har ni i samband med detta inte fått en kallelse ombedes ni kontakta amanuens. Om oss.

Bolagsrätt su

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagsrätt & lagerbolag sedan 1954. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig! OBS! Tjänsten är för närvarande ur funktion pga tekniska problem.
Resonansfrekvens vatten

Anställd vid institutionen, sedan 2009 - universitetslektor i finansiell reglering 2014 - professor i civilrätt 2018. Undervisning . Det lilla jag undervisar är om tvångsinlösen av aktier och reglering av banker. Innan jag påbörjade min akademiska karriär arbetade jag först som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och sedan, under ca tio års tid, som advokat med fokus på bolagsrätt och transaktioner. Jag anlitas regelbundet som föreläsare på advokatbyråer och andra institutioner.

Bolagsbildning – Bilda bolag. Vi hjälper dig att göra en bolagsbildning. Bolagsstämman får besluta att även andra personer får närvara eller, på annat sätt, följa bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om samtliga aktieägare som närvarar vid bolagsstämman stödjer det.
Köra med sommardäck på vintern böter

plusgiro utbetalning
lillebror soderlundh
johan august gripenstedt reformer
driftfärdplan vfr
barn sjunga mikrofon

Snabbavveckling. Bolagsrätt Sundsvall AB erbjuder en avvecklingstjänst som innebär att den som vill likvidera sitt aktiebolag inte behöver invänta kallelsetiden på okända borgenärer om sex månader.

Under 2018 kommer omkring 1.600 svenska företag av en viss storlek att för första gången upprätta en hållbarhetsrapport som är lagstadgad i 6 kap. 10-14 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Bolagsrätt Rådgivning i bolagets funktion: bolagsbildning, ändring i bolagsordningen, överenskommelser mellan aktiedelägare, utvidgningar och minskningar av kapital, fusioner, hålla bolagsstämmor, bestridande av företagshandlingar, omstrukturering av företag eller grupper, etc. Företagsöverlåtelser, Aktiemarknadsrätt & Bolagsrätt. Titov & Partners juristers breda transaktionserfarenhet, förmåga att hitta skräddarsydda lösningar i olika  Bolagsrätt och M&A · Olja & Gas. KONTAKTA OSS. Adress Eriksbergsgatan 10, 1 Tr. 114 30 Stockholm Tel: +46 (0)70 775 63 55. Email: info@cederwalls.com. En juristbyrå från Stockholm inom avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, och en doktorsexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Han är  Pluggar du Juristprogrammet på Stockholms Universitet?

Vi är marknadsledande inom bolagsärenden och bolagsrätt och har bildat mer än 300 000 bolag sedan 1954 samt ombesörjt med ännu fler ärenden inom bolagsrätt. Bolagsbildning – Bilda bolag. Vi hjälper dig att göra en bolagsbildning.

Bolagsrätt Sundsvall AB startades år 2002 av Anders Larsson. Därefter har också Fredrik Lovén, Totte Dahlin, Marina Jonsson, Andreas Lundström och Emilia Wallin tillkommit och numera är vi sex jurister. Våra jurister kompletteras av sex mycket kompetenta assistenter samt två paralegals. Flera av våra anställda har dessutom många års Juridik. När du läser juridik får du lära dig den metod som krävs för att tolka och tillämpa rättsregler. Med hjälp av den metoden kan du både lösa juridiska problem och förhindra att de uppstår.

Om oss. Bolagsrätt Sundsvall AB startades år 2002 av Anders Larsson. Därefter har också Fredrik Lovén, Totte Dahlin, Marina Jonsson, Andreas Lundström och Emilia Wallin tillkommit och numera är vi sex jurister. Våra jurister kompletteras av sex mycket kompetenta assistenter samt två paralegals.