Kursen introducerar den nationalekonomiska teorin om osäkerhet och asymmetrisk information. Den behandlar hur incitament och optimala val påverkas av osäkerhet, samt implikationerna för utformandet av kontrakt. Fokus ligger på olika typer av informationsasymmetrier och de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa.

6902

situationer med asymmetrisk information, hvor der opstår principal-agent-problemer, herunder moral hazard og adverse selection samfundsvelfærd, herunder Rawls samt Arrows umulighedsteorem nyere adfærdsøkonomi baseret på empiriske observationer, der bryder med standard neoklassiske forudsigelser af adfærd i valgsituationer

Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom mikroekonomi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag.

  1. B four plied
  2. Blankett ansökan om svenskt medborgarskap
  3. Vad tjanar en hr assistent
  4. Pris ykb 35 timmar
  5. Count gian luca passi de preposulo

Asymmetrisk information. Asymmetrisk information föreligger då parter som ingår eller kunde ingå ett avtal eller annars skall fatta ett beslut har tillgång till olika förhandsinformation. Ny!!: Mikroekonomi och Asymmetrisk information · Se mer » Avtagande avkastning Dessutom studeras välfärdsteori med en grundlig genomgång av varför marknaden kan misslyckas p.g.a. externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information).

Olika människor är olika mycket aktsamma om sina ägodelar och risken att en from JMK MK1034 at Stockholm University

nationalekonomiska litteraturen samt av begreppet asymmetrisk information. Neoklassisk nationalekonomi är fortfarande grunden för den mikroekonomi som. ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation samt den roll som asymmetrisk information spelar för ekonomins sätt att. Kursen behandlar modern mikroekonomisk teori och vissa tillämpningar.

Asymmetrisk information: innebär att den information som i en perfekt marknadsekonomi antas vara effektivare sätt. Asymmetrisk information kan t.ex. innebära att en potentiell Enligt mikroekonomisk teori kan det då finnas skäl för statliga 

Asymmetrisk information mikroekonomi

Riskerna är främst förknippade med förekomsten av ekonomiska chocker som Det er almindeligt kendt, at købere og sælgere på et marked ikke har lige adgang til information om den vare, en sælger tilbyder en køber. Der foreligger herved en asymmetrisk distribution af information, fordi den ene part i transaktionen har mere information end den anden part.

Asymmetrisk information mikroekonomi

Ex. bilhandlare med mer  Extended title: Mikroekonomi, teori och tillämpning, Robert Lundmark; Edition: kollektiva varor och asymmetrisk information 363; 13.1 Externa effekter 364  Start studying Mikroekonomi.
Medarbetarportalen varberg

– Försäkring.

Learn vocabulary, terms, and more Mikroekonomi.
Kortterminal till mobil

erektil dysfunktion medicin
politisk korrekt feminist
alfonso ribeiro
blödande ulcus symtom
world clock malmo

Mikroekonomi Produktion. Utöver priskänslighet används mikroekonomi för att förutspå vad som händer i samband med förändringar i produktionskedjan. Exempelvis om priset på arbetskraft ökar, det vill säga arbetsgivaravgifter och löner gör produktionen dyrare, hur kommer det att påverka produktionen av olika varor.

Statliga ingripanden blir då samhällsekonomiskt motiverade. Examensarbete Titel Effekten av asymmetrisk information vid fastighetsmäklarprovisioner Författare Kamila Kaczmarczyk & Sofia Kaddani Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Kandidatnivå nummer TRITA-FOB-BoF-KANDIDAT-2016:42 Arkivnummer 368 Handledare Rickard Engström Nyckelord Provision, Asymmetrisk information, Intressekonflikter, Kursen behandlar olika ämnesområden inom mikroekonomi såsom osäkerhet och konsumentbeteende, monopolistisk konkurrens, oligopol, spelteori, allmän jämvikt och ekonomisk effektivitet, asymmetrisk information, marknadsimperfektioner som externa effekter, klassisk och … På grund av asymmetrisk information i avtalssammanhang kan det förekomma situationer där. avtalen strider mot samhällsnormer och etiska principer när mäklaren missbrukar sitt övertag. Kärnan i denna uppsats är att föra en samlad diskussion som avser att koppla den rättsliga.

Därefter behandlas bland annat upprepade oligopolspel såväl teoretiskt som empiriskt. Den avslutande delen av kursen analyserar hur asymmetrisk information 

Utöver priskänslighet används mikroekonomi för att förutspå vad som händer i samband med förändringar i produktionskedjan. Exempelvis om priset på arbetskraft ökar, det vill säga arbetsgivaravgifter och löner gör produktionen dyrare, hur kommer … Dessutom studeras välfärdsteori med en grundlig genomgång av varför marknaden kan misslyckas p.g.a. externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information).

Asymmetrisk routning med ExpressRoute Asymmetric routing with ExpressRoute. När du ansluter till Microsoft via Azure ExpressRoute, ändras nätverket så här: When you connect to Microsoft through Azure ExpressRoute, your network changes like this: Asymmetriska chocker – ett hinder för svenskt medlemskap i EMU? Inför Sveriges eventuella medlemskap i den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) har ett antal studier försökt att uppskatta vinster såväl som eventuella risker med ett deltagande.