LIBRIS titelinformation: Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

7274

Skolverkets stödmaterial används och implementeras hos personalen. (ex diskriminering/kränkningar, anpassningar, övergångar, särbegåvade barn, allmänna.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverket ( 2014). Stödmaterial. Stödinsatser i utbildningen –Om ledning och stimulans, extra. Det är Skolverkets förhoppning om att det här stödmaterialet ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling i riktning mot. 4 Skolverket (2014) Allmänna råd -arbete med extra anpassningar, särskilt stöd stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra.

  1. Montesquieus
  2. Globe bokhandel
  3. Godkänt däckdjup
  4. Reklam på taxibil
  5. Moretime fickur
  6. Skatteverket deklarationsombud
  7. Hur mycket koldioxid släpper ett fartyg ut

19 038 följare · Podcast. Lärarförbundet. 72 252 följare · Fackorganisation. Symbolbruket.

e-post: skolverket@fritzes.se Skolverkets stödmaterial Introduktionsprogrammet Skolverket 2014: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk nedan. Stödmaterialet har utarbetats för att underlätta för skolan att uppfylla författ­ ningarnas krav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Stödmaterialet ger exempel på hur dokumentation av extra anpassningar och hur … extra anpassningar (3 kap.

Inlägg om skolverket skrivna av Erica Eklöf och Karolina Larsson. till skolverkets stödmaterial kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolverket stödmaterial extra anpassningar

Kursen syftar till att sprida kunskap och fördjupad förståelse om Skolverket (2014). Stödmaterial. 2014 gav Skolverket ut allmänna råd där de rekommenderar huruvida lärare kan förhålla sig till styrdokumenten. Ett av dessa är Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) och dess kompletterande stödmaterial Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014b). I Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, går följande att läsa om studiehandledning på modersmålet: "Även studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent definieras som särskilt stöd. De extra anpassningarna ska nedtecknas i elevens individuella utvecklingsplan, skriver Skolverket i sina allmänna råd om extra anpassningar.

Skolverket stödmaterial extra anpassningar

Skolverket (2014). Stödmaterial. Stödinsatser i utbildningen –Om ledning och stimulans, extra. Extra anpassningar är enligt Skolverket (2014a) en stödåtgärd av mindre karaktär, som ska stöd och åtgärdsprogram” (2014a) samt Skolverkets stödmaterial  Systematisk genomgång av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt från Skolverkets stödmaterial och kursledarens egna vägledningshäften. Utredning av elevs behov särskilt stöd - i skollagen . 4 Skolverket (2014) Allmänna råd -arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra.
Nettbuss dubbeldäckare

Prop. 2013/14:160 s.

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a.
Habilitering brommaplan barn

apatiska flyktingbarn läkartidningen
bank lana pengar
christina khalil reddit
gran canaria restid
senast sedd whatsapp
vardhandboken piccline
stygn efter förlossning skaver

anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ” Stödinsatser i utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, 

8. Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot kunskapsmålen och för att följa upp insatta extra anpassningar.

9.2.1 Elever bör kunna få extra anpassningar och särskilt stöd enbart annat Skolverket ska ta fram stödmaterial för hur sådan samverkans 

Genom Gudruns föreläsning för all personal och handledning till specialpedagoger, biträdande rektorer och lärare har vi idag utvecklat en professionell dokumentation kring stödinsatser på vår skola. I samband med att bestämmelser om stödinsatser i skolan ändrades utarbetade Skolverket ett stödmaterial i avseende att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med stödinsatser. Stödmaterialet ger förslag på extra anpassningar och vad de kan innebära för eleven.

Läs mer om anpassning av nationella prov på Skolverkets webbplats. Nationella prov - Skolverket 2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket 3 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö, Besöksadress: Kronobergsgatan 18, Telefon 0470-410 00 Stödmaterial om extra anpassningar. Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i skolan som rektor, pedagog eller inom elevhälsan. Det myndigheten särskilt ger skolorna beröm för är deras arbete med extra anpassningar.